Действащата законова регулаторна рамка отговаря на европейските изисквания за формирането на конкурентен енергиен пазар.

Министерство на енергетиката - разработва и провежда енергийната политика на страната.

Koмисия за енергийно и водно регулиране – осъществява държавното регулиране в енергетиката.

Новини

Информация за цените на природния газ, доставян от „Булгаргаз“ ЕАД

Природният газ, който се продава в България, е 99.83% от внос и 0.17% от местен добив, показват отчетните данни за 2016 г.

Държавн ... виж повече

 

      “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, уведомява своите потребители, че съгласно Решение на  Комисията за енергийно и водно регулиране № Ц-5/31.03.2017 г. цените, кои ... виж повече