Действащата законова регулаторна рамка отговаря на европейските изисквания за формирането на конкурентен енергиен пазар.

Министерство на енергетиката - разработва и провежда енергийната политика на страната.

Koмисия за енергийно и водно регулиране – осъществява държавното регулиране в енергетиката.

Новини

Относно: Цена на природния газ за ІІІ-то трим. на 2017 г.

           В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД ... виж повече

Информация за цените на природния газ, доставян от „Булгаргаз“ ЕАД

Природният газ, който се продава в България, е 99.83% от внос и 0.17% от местен добив, показват отчетните данни за 2016 г.

Държавн ... виж повече