Действащата законова регулаторна рамка отговаря на европейските изисквания за формирането на конкурентен енергиен пазар.

Министерство на енергетиката - разработва и провежда енергийната политика на страната.

Koмисия за енергийно и водно регулиране – осъществява държавното регулиране в енергетиката.

Новини

Относно: Цена на природния газ за І-во трим. на 2018 г.

           В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, ... виж повече

     Съобщение до клиентите на "Булгаргаз" ЕАД

Уважаеми клиенти, в „Булгаргаз“ ЕАД постъпват множество запитвания от Ваша страна относно липсата на „Среден сертификат на природния газ“ за м. октомври 2017г., ... виж повече