Действащата законова регулаторна рамка отговаря на европейските изисквания за формирането на конкурентен енергиен пазар.

Министерство на енергетиката - разработва и провежда енергийната политика на страната.

Koмисия за енергийно и водно регулиране – осъществява държавното регулиране в енергетиката.

Новини

Относно: Цена на природния газ за ІV-то трим. на 2017 г.

           В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружест ... виж повече

Започват планирани ремонтни работи по транзитните газопроводи от балканското направление

ПАО „Газпром“, ООО „Газпром експорт“ и операторите на преносните мрежи от балканското направление (в това число и ... виж повече