Годишен финансов отчет към 31.12.2014г.

Съкратен междинен финансов отчет към 30.09.2014г. 

 Съкратен междинен финансов отчет към 30.06.2014г. 

 Съкратен междинен финансов отчет към 31.03.2014г.

 

Новини

Относно: Цена на природния газ за І-во трим. на 2018 г.

           В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, ... виж повече

     Съобщение до клиентите на "Булгаргаз" ЕАД

Уважаеми клиенти, в „Булгаргаз“ ЕАД постъпват множество запитвания от Ваша страна относно липсата на „Среден сертификат на природния газ“ за м. октомври 2017г., ... виж повече