Годишен финансов отчет към 31.12.2014г.

Съкратен междинен финансов отчет към 30.09.2014г. 

 Съкратен междинен финансов отчет към 30.06.2014г. 

 Съкратен междинен финансов отчет към 31.03.2014г.

 

Новини

     “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, уведомява своите потребители, че съгласно Решение на  Комисията за енергийно и водно регулиране № Ц-16/01.07.2017 г. цените, които дружество ... виж повече

Относно: Цена на природния газ за ІІІ-то трим. на 2017 г.

           В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружес ... виж повече