Годишен финансов отчет към 31.12.2012г.

  Финансов отчет към 30.09.2012

  Финансов отчет към 30.06.2012

  Доклад за дейността за първо тримесечие на 2012г.

Новини

Относно: Цена на природния газ за ІV-то трим. на 2017 г.

           В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружест ... виж повече

Започват планирани ремонтни работи по транзитните газопроводи от балканското направление

ПАО „Газпром“, ООО „Газпром експорт“ и операторите на преносните мрежи от балканското направление (в това число и ... виж повече