Относно: Цена на природния газ за ІV-то трим. на 2017 г.

          В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, ... виж повече

     “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, уведомява своите потребители, че съгласно Решение на  Комисията за енергийно и водно регулиране № Ц-16/01.07.2017 г. цените, които дружество ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Относно: Цена на природния газ за ІІ-ро трим. на 2016 г.

           В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД предложи на КЕВР да утвърди цена на приро ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Относно: Цена на природния газ за ІІ-ро трим. на 2016 г.

     В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, в едномесечен срок преди подаване в КЕВР на заявлението за изменение на действащите ц ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

“Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, уведомява своите потребители, че съгласно Решение на  Комисията за енергийно и водно регулиране № Ц-48/30.12.2015 г. пределните цени, които дружеството ще прилага при продажба на природен газ, считано от 01 януари 2016 г. са ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Относно: Цена на природния газ за І-во трим. на 2016 г.

     В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД предложи на КЕВР да утвърди цена на природния га ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

„Булгаргаз“ ЕАД уведомява своите клиенти, че към момента няма промяна в режима на работа и доставки на националната и транзитната газопреносна мрежа на България. 

Заявките на входна точка ГИС „Негру вода“ на националната газопреносна мрежа се изпълняват при договорените количества и нал ... виж повече