Относно: Цена на природния газ за І-во трим. на 2018 г.

           В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружеств ... виж повече

Относно: Цена на природния газ за І-во трим. на 2018 г.

           В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, ... виж повече

Съобщение ДО КЛИЕНТИТЕ НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД

02.11.2017

     Съобщение до клиентите на "Булгаргаз" ЕАД

Уважаеми клиенти, в „Булгаргаз“ ЕАД постъпват множество запитвания от Ваша страна относно липсата на „Среден сертификат на природния газ“ за м. октомври 2017г., съответстващ на публикуваната от „Булгартрансгаз“ ЕАД представителна калоричност за месеца.

В тази връзка Ви информираме, че до настоящия момент, „Булгартрансгаз“ ЕАД не ни е предоставил такъв сертификат. Дружеството ни е отправило официално запитване към оператора. За получения отговор ще бъдете информирани своевременно.